Hi, I'm Rolf, welcome to my portfolio.

Background

English - Rolf has over the years studied art and produced creative work in a broad perspective, such as oil painting, graphic design and 3D graphics. He now works primarily with digital art and sculpture.

Rolf has a fascination for the influence of concepts and icons in our world, whether they are modern or ancient. He likes to explore these thoughts and perceptions by the use of humor and/or form in his sculptural work. The creative idea can be present in the actual form of the sculpture, the title or maybe both.

Rolf was born and grew up on the west coast of Australia, but since 1995 he lives and works in Sweden where he has family ties.

Previously he has worked in traditional materials like wood, stone, and copper. He now also sculpts digitally and prints his works in various plastics and metals materials.


Swedish - Jag har genom åren studerat konst i ett bredare perspektiv - oljemålning, grafisk design, 3D- animation och skulptur. Numera arbetar jag främst med digital konst och skulptur.

Jag har ett starkt intresse för välkända symboler och ikoner. De inspirerar mig att utforska hur vi uppfattar dem. Med en mindre förändring kan den ursprungliga uppfattning ta en ny vändning. I mitt skulpturala arbete gillar jag att utforska dessa tankar och uppfattningar med hjälp av humor och form. Ibland ligger en underton, en avsikt, ofta tillsammas med verkets titel.

Jag är född och uppvuxen i Perth på Australiens västkust, med en svensk mor och en australisk far. Sedan mitten av 90-talet bor och arbetar jag i Sverige. Min hemvist är Karlshamn, Blekinge, där jag har familjeanknytning.

Tidigare har jag arbetat bara i traditionella material som trä, sten och koppar. Nu jobbar jag också med 3D-skulptur i datorprogram. Därifrån kan jag exporter mina verk till en 3D-printer som printar ut dem i olika plastmaterial och även i metall.

Portfolio

A journey of a thousand miles begins with a single step